Voor de gemeente Leiden maakte Blijstift in opdracht van De Betekenaar een praatplaat die beleidsmakers inzicht geeft in de invloeden op en onderdelen van de lokale waterketen. Waar komt schoon water vandaan en waar gaat vuil water heen? Wat voor klimaatadaptieve maatregelen neemt de regio?

Ook behoefte aan een heldere visual over een complex onderwerp?

Neem contact op met Blijstift!