De Natuur en Milieu Federatie Utrecht (NMU) werkt aan een pilotproject voor de groene contour van de Provincie Utrecht. Onder die groene contour vallen allerlei zichtbare én onzichtbare elementen die het Utrechtse landschap maken tot wat het is. Sommige van die elementen zijn heel zichtbaar (en hoorbaar), zoals de stierkalveren van kringloopboerderij Eyckenstein, andere zijn minder goed zichtbaar, zoals de rol van grondbezitters.

De NMU werkt samen met alle stakeholders aan een plan voor een gebied waar alle partijen samenwerken om een aantrekkelijk groen gebied te creëren waarin circulaire landbouw zich op een duurzame manier kan mengen met mens en dier.

View this post on Instagram

BLIJSTIFT in gesprek met #steakholders: "Nou mannen? Wat denken jullie ons plan voor een mooie wei met houtwallen en natuurvriendelijke oeverbeplanting langs de sloten? En dat alles omzoomd met essen en knotwilgen? Oh, en natuurlijk is er ook plek voor akkers waar jullie wintervoeding geteeld wordt met inheemse planten. En jullie krijgen dassen, weidevogels, ganzen en zwanen als gezelschap. Loeigoed toch?” Maar even serieus: Het was een eer om @NMUtrecht, #landgoedeyckenstein, #Utrechtspartuliergrondbezit en @jacobbeeker van #boerderijeyckenstein te mogen begeleiden om de contouren te schetsen voor de inrichting van nieuw gebied met biodiverse landbouw bij Maartensdijk. Indrukwekkend om te zien hoe zij lokaal werken aan concrete oplossingen voor meer #biodiversiteit en het tackelen van de #stikstof -problemen. #visueelfaciliteren #kaartenmaken #mapmaking #mappingthefuture #circulairelandbouw #letsgetvisual #circulair #kringlooplandbouw #milieu #natuur #milieu #steakholdermanagement #groendoen

A post shared by Blijstift (@blijstift) on

Om helder over het samenspel tussen alle elementen te communiceren wilde de NMU graag een kaart laten maken die de verschillende stadia van de pilot - van de huidige situatie tot de gewenste situatie - visualiseert. Want visualisatie helpt bij het kweken van begrip en buy-in bij je stakeholders. Een goed beeld maakt mensen enthousiast over een plan en helpt ze om pagina's aan beleid snel te internaliseren!

Van visualisatiesessie naar 'verhalende kaart'

Om die kaart op te vullen met de juiste informatie organiseerde BLIJSTIFT eerste een  visualisatiesessie, waar alle betrokkenen zelf de contouren schetsten van hun plannen. BLIJSTIFT werkte de flipovervellen daarna uit tot een viertal kaarten met bijbehorende illustraties. De belangrijkste daarvan is een 'verhalende kaart' die in een aantal frisse illustraties laat zien wat er straks allemaal te zien en te doen is in het gebied.

De 'verhalende kaart' waarop de toekomstige inrichting van het gebied wordt geillustreerd.

De NMU zet de kaarten in bij ophalen van feedback over het project en overtuigen van stakeholders. Het doel? De omvorming van een buitengebied tot een plaats waar planten, dieren, circulaire landbouw en recreatie samen en op duurzame wijze samenkomen.

Wil jij je project ook helder in beeld brengen bij je stakeholders?

Wil jij ook een infographic of animatie? BLIJSTIFT maakt saaie onderwerpen leuk en in gewikkelde begrijpelijk, zodat je klanten je zien staan. Neem snel contact op voor een kennismaking!

Let's get visual!